Q943929

Népdal Zenei társulat & Zenész Lista

Népdal Zenei társulat & Zenész Lista

A népdal tágabb értelemben valamely énekelt dallammal szerves egységet alkotó, strofikus szerkezetű népköltészeti alkotás, szűkebb értelemben lírai folklórműfaj. Szerzője nem ismert, szövege a nép ajkán csiszolódva, formálódva szájhagyomány útján maradt fenn. Meg kell különböztetni a szerzőséghez köthető, gyakran egyéni sajátosságokat hordozó műdal-tól. A magyar népdalszövegek legalapvetőbb motívumai: szél, tűz, csillag, víz, hal, madár, ló, falevél, ág, virág.

A zenetudomány és a népzenekutatás szempontjából valamennyi énekelve előadott alkotás népdalnak minősül, a zenei hangzástól, szólamszerkesztéstől és a szöveg műfaji jellemzőitől függetlenül, így a kategória a deklamált munkadaloktól és a kis hangterjedelmű gyermekmondókáktól a recitatív siratóénekeken és népballadákon keresztül a gyakran többszólamú szokásdalokig számos folklórműfajt magában foglal. Az irodalomelméleti megközelítést alkalmazó szövegfolklorisztika ezzel szemben csupán az európai parasztság körében szájhagyomány útján fennmaradt, a líra műnemén belül a dal műfajába sorolható, jellemzően egy szólamban énekelt szövegeket sorolja a népdalok – Bartók terminológiájával a parasztdalok – kategóriájába.

 Bővebben...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Zavazási Szabályokat

  • Lehet szavazni felfelé vagy lefelé. Kérjük, mindig vegye figyelembe a helyi a szavazásnál, mint például a dal kell szavazni felfelé vagy lefelé, tekintettel a többi dal található az albumon, a színész teljesítményét, összehasonlítva más szereplőkkel ugyanazt a filmet, a könyv, az egyéb könyvet ugyanettől a szerzőtől, vagy ugyanazon műfaj.
  • A szavazást törölhető egyszerűen kattintson a másik szavazást követő 24 órán belül. Ezután szavazni ismét ugyanazt a tételt.
  • Minden felhasználónak van egy szavazat tétel egy konkrét listát 24 óránként. 24 óra elteltével lehet szavazni újra ugyanazt a tételt, az ugyanazon a listán.
  • Lehet szavazni annyi elem, amennyit csak akar egy listát, vagy az ugyanazt a tételt, ha ez része egy másik listán. Például lehet szavazni David Bowie felfelé vagy lefelé a listán, a pop zenei művészek, valamint a listán a indie rock művészek és a listán a rock zenei művészek, stb
  • Boldog szavazás!