Q180902

Szocialista Realizmus Könyv Lista

Szocialista Realizmus Könyv Lista

A szocialista realizmus a marxizmus–leninizmus világnézetén alapuló alkotómódszer, tehát nem stílus vagy adott formarendszer. A 19. század végi, főleg nyugat-európai, a munkásmozgalomhoz és a szocializmushoz kötődő művészeti törekvések után, az 1917-es bolsevik forradalmat követő szovjetorosz avantgárd-művészet(wd) elfojtását követően meghonosított és politikai ideológiával is telített „hivatalos” művészeti irányzat. Kibontakozásának mértéke és hatása az egyes művészeti ágak közt eltérő. Ideológiája a kritikai realizmust fejleszti tovább. Nem absztraktan ábrázoltak, hanem a valóság mélyebb összefüggéseit akarták megragadni konkrét képekben. Ennek legfőbb eszköze a típus volt, mert Friedrich Engels filozófiája szerint a típusban egyesül a konkrét és a szükségszerű.

A sztálini Szovjetunióban a szocialista realizmus irányzata gyorsan végtelenül sematikus, dogmatikus, a diktatúra ideológiai érdekeit szolgáló irányzattá vált. Az egyes művészek időnként elismerésre méltó teljesítményei mellett túlnyomórészt dogmatikussá vált „művészeti ág” későbbi bírálóitól a pejoratív „szocreál” elnevezést kapta. Ez a mozaikszó a szovjet minták alapján a „népi demokráciákban” elterjesztett irodalom, képzőművészet, építészet ironikus felhangú jelzője lett.

A szocialista realista alkotónak mindenekelőtt magáévá kellett tennie a marxista esztétikát, de ebben már az is benne rejlett, hogy vállalja a szocializmus vagy a kommunizmus építését, az emberek ilyen szellemben való nevelését.

Országonként más és más megnyilvánulásai ismertek. A Szovjetunióban a festészetben első megnyilvánulásai Andrej Boriszovics Joganszon, Georgij Georgijevics Rjazsszkij és Mitrofan Boriszovics Grekov művei voltak. Mexikóban a forradalmi festészet képviselői (Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros), Frida Kahlo, Olaszországban a „neorealistának” nevezett festészet képviselői (Guttuso, Mucchi, Zigaina) tartoznak ide.

A második világháború után a Szovjetunióban főként a festészet fejlődött, azon belül is a történelmi festészet, mely a kommunizmus és az 1917-es októberi orosz forradalom eseményeit ábrázolta. Képviselői: Szokolov-Szkalja(wd), Alekszandr Dejneka, Geraszimov(wd).

 Bővebben...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Zavazási Szabályokat

  • Lehet szavazni felfelé vagy lefelé. Kérjük, mindig vegye figyelembe a helyi a szavazásnál, mint például a dal kell szavazni felfelé vagy lefelé, tekintettel a többi dal található az albumon, a színész teljesítményét, összehasonlítva más szereplőkkel ugyanazt a filmet, a könyv, az egyéb könyvet ugyanettől a szerzőtől, vagy ugyanazon műfaj.
  • A szavazást törölhető egyszerűen kattintson a másik szavazást követő 24 órán belül. Ezután szavazni ismét ugyanazt a tételt.
  • Minden felhasználónak van egy szavazat tétel egy konkrét listát 24 óránként. 24 óra elteltével lehet szavazni újra ugyanazt a tételt, az ugyanazon a listán.
  • Lehet szavazni annyi elem, amennyit csak akar egy listát, vagy az ugyanazt a tételt, ha ez része egy másik listán. Például lehet szavazni David Bowie felfelé vagy lefelé a listán, a pop zenei művészek, valamint a listán a indie rock művészek és a listán a rock zenei művészek, stb
  • Boldog szavazás!