Q17955

Lista Kritika Könyv : Szavazz a kedvenc.

Lista Kritika Könyv   : Szavazz a kedvenc.

A kritika (az ’ítélni’ jelentésű ókori görög κριτική szóból) olyan publicisztikai vagy esszéműfaj, amely valamely művészeti vagy szellemi alkotás – festmény, zenemű, szépirodalmi alkotás, színdarab, tudományos kiadvány stb. – értékelésén, elemzésén keresztül a magasművészet vagy a tudomány aktuális állapotáról, eredményeiről ad képet a nagyközönség számára. A kritika szükségszerűen válogat, az egyes alkotások ismertetésén keresztül azonban súlyponti tendenciákat vázol fel. Fontos feladata a művészet, irodalom stb. társadalmi és esztétikai jelentőségének feltárása, széles körű megértésének előmozdítása, ezzel végső soron népszerűsítése, az alkotóközösség és a közönség közötti kapcsolat megteremtése, a közízlés formálása.

Az általános profilú folyóiratokban megjelenő, vázlatos ismertetést és tömör értékelést nyújtó zsurnálkritika mellett elterjedt válfaja az alkotás egyetlen szempontját kiemelő széljegyzet, a szakfolyóiratok lapjain napvilágot látó, terjedelmesebb, értőbb közönséget megcélzó műbírálat, illetve az esztétikai igényű, az esszé műfajához közelítő tudományos műelemzés. Tematikai szempontból megkülönböztethető egymástól a műkritika, zenekritika, tánckritika, irodalomkritika, színikritika, filmkritika, valamint az egyes kiadványokról, tudományos előadásokról stb. áttekintést adó könyvismertetés vagy recenzió, mely a latin recensio (=vizsgálat) szóból származik, terjedelmét tekintve rövid. Tömören számol be a mű tartalmáról, célzatáról, egyúttal értelmez és értékel.

A fogalom elhatárolandó az ítéletalkotásnak és ismeretelméletnek az ókori görög filozófusokig visszavezethető, a 18–19. században másodvirágzását élő hermeneutikai, metodológiai kritikafogalmától, valamint a szaktudományos irodalom- és műelméleti elemzésektől. A magyar szóhasználat elsősorban a német Kritik-hagyományon alapul, a nemzetközi szakirodalom kritikafogalma (pl. a francia critique vagy az angol criticism) többnyire tágabb kört jelöl, így magában foglalja például az irodalom- és művészetelméletet is.

 Bővebben...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Zavazási Szabályokat

  • Lehet szavazni felfelé vagy lefelé. Kérjük, mindig vegye figyelembe a helyi a szavazásnál, mint például a dal kell szavazni felfelé vagy lefelé, tekintettel a többi dal található az albumon, a színész teljesítményét, összehasonlítva más szereplőkkel ugyanazt a filmet, a könyv, az egyéb könyvet ugyanettől a szerzőtől, vagy ugyanazon műfaj.
  • A szavazást törölhető egyszerűen kattintson a másik szavazást követő 24 órán belül. Ezután szavazni ismét ugyanazt a tételt.
  • Minden felhasználónak van egy szavazat tétel egy konkrét listát 24 óránként. 24 óra elteltével lehet szavazni újra ugyanazt a tételt, az ugyanazon a listán.
  • Lehet szavazni annyi elem, amennyit csak akar egy listát, vagy az ugyanazt a tételt, ha ez része egy másik listán. Például lehet szavazni David Bowie felfelé vagy lefelé a listán, a pop zenei művészek, valamint a listán a indie rock művészek és a listán a rock zenei művészek, stb
  • Boldog szavazás!